Сьогодні важко уявити собі життя без комп'ютерів. Темпи розвитку комп'ютерних технологій вражають. Ми є свідками справжньої комп'ютерної революції! Комп'ютерні технології, які з'явилися у середині 20-го століття, мали великий вплив на розвиток науки, техніки, бізнесу та багатьох інших сфер людської діяльності. Ці технології будуть і надалі користуватися великим попитом на ринку працевлаштування, а ті, хто працює в галузі інформаційних технологій, відіграватимуть вирішальну роль у формуванні майбутнього.

Для того, щоб за допомогою обчислювальної машини розв’язувати різноманітні задачі, створюється прикладне програмне забезпечення, яке використовується широким колом користувачів. Прикладні програми мож­на поділити на дві групи: прикладні програми загального призначення та прикладні програми спеціального призначення 

Курс складається з трьох взаємозалежних розділів, які охоплюють основні принципи побудови комп'ютерних мереж, це: основні відомості про комп'ютерні мережі, структурна організація локальних мереж, структурна організація глобальних мереж, сучасні мережі, архітектура мережних операційних систем, при­кладне програмне забезпечення, мережні технології Internet і Intranet . Наприкінці кожного розділу є тестові питання, призначені для перевірки засвоєного матеріалу.